Drenážní rohože

Drenážní rohože PETEXDREN® jsou plošné výrobky tvořené 3D strukturou z všesměrně orientovaných polyetylenových vláken. Jsou charakteristické vysokou propustností vody jak kolmo k rovině výrobku, tak v jeho rovině. Výhodou oproti zrnitým drenážním materiálům je jejich nízká hmotnost a z toho vyplývající snadná manipulovatelnost a rychlá jednoduchá pokládka. Aplikační uplatnění naleznou v pozemním stavitelství (stavby pro bydlení, občanské a průmyslové stavby), dopravním stavitelství (tunely, opěrné zdi, silniční a železniční stavby), ekologických stavbách (skládky, nádrže, jímky, záchytné vany) i sportu (hřiště, víceúčelové sportovní plochy). Ve stavbách výrobky plní zejména drenážní, ale také separační a filtrační funkci.

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska