Založení izolantu pro zateplení ETICS (sokl)

Zakládací lišty nazývané také soklové lišty, nebo startovací lišty slouží k vytvoření roviny pro osazení první řady tepelně izolačních desek z polystyrenu, minerální vaty, PUR pěny, PIR pěny, fenolické pěny a dalších materiálů. V zásadě známe tři možnosti pro založení ETICS. Prvním a nejstarším z nich je takzvané založení na pomocnou lať s využitím okapnicové lišty pro odvod stékající vody. Výhodou tohoto systému je redukce tepelného mostu oproti založení s pomocí hliníkové lišty. Nevýhodou je větší pracnost a náročnost na kvalitní provedení. Druhým způsobem založení je použití hliníkové lišty ve tvaru U. Výhodou oproti založení na lať je snadnější udržení rovinnosti k podkladu a rychlejší montáž. Nevýhodou je zmiňovaný tepelný most, vysoká teplotní roztažnost, nutnost dodatečného použití okapní lišty pro připojení omítky. Bez okapnice dochází vlivem mrazu a reakci hliníku s rozpuštěnými solemi k separaci omítky a tím může dojít k poškození povrchové vrstvy a k vnikání vody do souvrství. Další možnou variantou je založení pomocí profilů z PVC, ta kombinuje výhody obou starších způsobů založení. Zakládací PVC profil se montuje stejným způsobem jako hliníková lišta a tím zajišťuje rovinnost, má vyšší mechanickou i chemickou odolnost, redukuje tepelný most. Okapnice je součástí řešení a umožňuje spolehlivé napojení na zateplovací systém. PVC zakládací lišty jsou univerzální pro různé šířky izolantu. Certifikované řešení pomocí systému "Zakládací sada ETICS" dokonce vyhovuje požadavku požární normy (ČSN 0810:2016) a umožňuje založení zateplovacích systémů z EPS bez použití pásu z minerální vaty.

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska