Hydroizolační a nopové fólie

Izolační fólie brání únikům nebezpečných látek do životního prostředí v okolí stavby, zadržují skladované látky či vodu v určených prostorech, chrání stavební konstrukce a vnitřní prostředí staveb před nežádoucím působením vody, brání nebo omezují pronikání plynů (radon, metan) do staveb.

Nopové fólie mají široké uplatnění ve stavitelství, jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích domů. Drenážní fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) zajišťují optimální odvětrání základového zdiva, tím poskytují ochranu proti vlhkosti a podzemní beztlakové vodě, jsou odolné vůči prorůstání kořenů či hnilobě. Fólie jsou odolné proti chemickým sloučeninám vyskytujícím se přirozeně v půdě. Pro ukončení nopové fólie je určena odvětrávací lišta, zajištující ochranu okraje folie před UV zářením a vnikání nečistot do větrací mezery mezi zdivem a folií, díky tomu je zajištěna plynulá cirkulace vzduchu odvádějícího vlhkost. Vodotěsné připevnění ke zdivu zajišťuje drážkový hřebík s těsnící podložkou, napojení folií se provádí s použitím dostatečně silné butylové pásky a překotvením v místě napojení.

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska