Parapetní lišty

Jedním z nejvíce opomíjených funkčních detailů i přes svou zásadní důležitost z hlediska vodotěsnosti zateplovacího systému je napojení parapetů jak ve spodní části, tak i z boku. Ve spodní části se často setkáváme s úplnou absencí řešení napojení, nebo s použitím v tomto případě nevhodného profilu na zpevnění rohů. Spodní část parapetu je vystavena významnému zatížení větrem a větrem hnaného deště. V takovýchto podmínkách funguje parapet jako „sběrač“ vody, ta je tlačena do spáry pod parapet a zatéká do souvrství zateplovacího systému. Zatékání způsobuje postupnou degradaci a významné snižování účinnosti zateplení. Chybné napojení v horní části parapetu svádí vodu do zateplení z oken a z ostění, způsobuje tytéž problémy a navíc často vede vodu zdivem až do interiéru, kde se tvoří mokré skvrny v rozích u vnitřního parapetu i pod okny. Při delším působení vlhkost podporuje vznik těžko odstranitelných plísní a způsobuje degradaci vnitřních omítek. Utěsnění různými tmely se nepovažuje za trvalé řešení a vyžaduje průběžné opravy, což je náročné jak finančně, tak v případě vícepodlažních domů i technicky. V našem sortimentu Vám nabízíme mnoha lety prověřená řešení i novinky zjednodušující montáž a zvyšující životnost a spolehlivost tohoto exponovaného detailu.

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska