Okenní lišty napojovací (začišťovací) s tkaninou

Okenní napojovací lišty s tkaninou jsou důležitým prvkem montáže výplní stavebních otvorů (oken, dveří) budov zateplených kontaktním zateplovacím systémem (mezinárodní označení ETICS - External Thermal Insulation Composite System). Správný výběr okenní lišty je zcela zásadní pro řešení tohoto detailu z hlediska jeho funkčnosti a životnosti, je podrobně popsán Evropskou Asociací pro ETICS (AEA), která popisuje požadavky na vlastnosti použité lišty v konkrétních případech (viz. tabulka „Použití okenních a dveřních napojovacích lišt“). Lišta musí být schopna dlouhodobě a spolehlivě kompenzovat pohyb a napětí mezi okenním rámem a zateplovacím systémem způsobený povětrnostními vlivy (slunce, vítr, déšť) a užíváním budovy (dynamické namáhání budovy, otřesy, otevírání – zavírání oken apod.). K tomuto účelu byly vyvinuty profily označené 2D nebo 3D se schopností dostatečného přenosu pohybu dvěma respektive třemi směry. Nejrozšířenějším řešením na stavbách, především u zateplení panelových domů a vícepodlažních budov je montáž profilu o šířce 6 mm. Bohužel toto řešení, snad vyjma snadné montáže a nízké ceny, neposkytuje žádnou výhodu z pohledu požadavků na funkční vlastnosti řešeného detailu. Profil byl původně vyroben pro napojení tenkovrstvých omítek přesného zdiva bez zateplení k okenním rámům. Pokud chcete zajistit větrotěsné, vodotěsné, dlouhodobě funkční napojení okna či dveří bez rizika prasklin a pozdější komplikované drahé údržby, investujte již na začátku do kvalitního k tomu určenému výrobku. Tato relativně nízká investice do vhodného profilu zamezí separaci lišty od okenního rámu, zatečení do, nebo za zateplovací systém a tím jeho trvalému znehodnocení. Lišty také chrání okno při montáži, jsou vybavené odlamovací lamelou pro uchycení krycí folie během stavebních prací. Doporučená teplota pro montáž všech lišt k okenním rámům je mezi +5 °C až + 40 °C na odmaštěný čistý rám.

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska