Talířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem

Talířové hmoždinky se rozdělují podle způsobu montáže na zatloukací nebo šroubovací. Zatloukací hmoždinky dále dělíme na hmoždinky s plastovým trnem nebo s ocelovým trnem. Kvalitní hmoždinky s plastovým trnem mají trn vyztužený skelným vláknem a jsou vhodné pro izolační desky z lehkých pěnových materiálů, jsou certifikovány do většiny typů podkladů, nejlepší výsledky však vykazují v hutných materiálech typu beton a plná cihla. Výhodou je nižší cena a nulový součinitel prostupu tepla (nevytvářejí tepelný most) což při správné montáži eliminuje vykreslování hmoždinek. Pro kotvení izolačních desek z minerální vlny jsou určeny hmoždinky s ocelovým trnem, pro měkčí izolace nebo izolace s kolmým vláknem doplněné izolačním talířem pro zvětšení průměru přítlačné plochy. Zatloukací hmoždinky nejsou vhodné pro zápustnou montáž.

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska