Kotvení hydroizolací

Mechanické kotvení hydroizolací je nerozšířenějším způsobem zabezpečení plochých střech proti dynamickému namáhání vlivem větru. Stabilita střešního souvrství proti sání větru je v tomto případě zajištěna pomocí střešních kotev. V závislosti na skladbě ploché střechy, použité tepelné izolaci a hydroizolaci jsou používány upevňovací prvky s kovovými nebo plastovými talířovými podložkami a šroubem vhodným pro příslušný typ podkladu. Vedle požadavků na mechanické vlastnosti kotev je pro stabilitu a životnost střechy zásadní odolnost proti korozi (15 cyklů Kesternicha). Návrh mechanického kotvení je nutné provádět vždy v souladu s ČSN EN 1991-1-4 a ETAG 006. Širší nabídku špičkových kotevních prvků EJOT® naleznete ve velkoobchodním katalogu ve formátu PDF, včetně montážního příslušenství s možností zapůjčení montážních automatů i poloautomatů a s nabídkou technické podpory.

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska