Hydroizolační fólie

Izolační fólie JUNIFOL® jsou vyráběny v různých tloušťkách z vysokohustotního polyethylenu (PE-HD) technologií ploché koextruze. Díky kvalitní vstupní surovině a dlouhodobým zkušenostem s výrobou finálních produktů představují izolační fólie Junifol®  spolehlivá řešení při realizaci celé řady staveb ( ekologické, dopravní, vodohospodářské pozemní ). V nemalé míře se s nimi můžeme setkat také v těžebním, energetickém a chemickém průmyslu. Výrobky vykazují vynikající chemickou odolnost, mechanické a hydraulické vlastnosti. Jsou rovněž odolné vůči mikroorganismům a plísním, brání prorůstání kořenů a pronikání plynů ( např. metan, radon ). Izolační fólie jsou stabilizovány proti působení UV záření. Spojování jednotlivých pásů se provádí buď svařováním automaty s přítlakem (horký klín, kombinovaný klín), nebo lepením pomocí bitumen-kaučukových pásek. Základními parametry při svařování automaty jsou teplota, přítlak a rychlost. Pro použití ve stavbách je Junifol® certifikován dle celé řady zahraničních předpisů ( BAM, ÖNORM S 2073, ASQUAL, KIWA, BECETEL, DIBt ) a jeho parametry splňují rovněž požadavky GRI-GM13 a GRI-GM17. Fólie Junifol® jsou certifikovány pro přímý trvalý styk se studenou pitnou vodou.

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska