Kotvení zateplovacích systémů

Kotvení izolačních desek zateplovacích systémů se provádí speciálními, k tomu určenými hmoždinkami dle požadavků ETAG 014 (Řídící pokyn pro evropská technická schválení, je podkladem pro posuzování plastových kotev pro ukotvení vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou do betonových podkladů a do zdiva). Tento předpis definuje technické parametry hmoždinek, způsoby montáže dle typu izolantu a kategorie použití dle podkladu. Výběr hmoždinky určuje výrobce zateplovacího systému dle skladby a definovaného podkladu. Pokud nelze podklad jednoznačně zatřídit, musí se provést výtažná zkouška hmoždinky přímo na stavbě. Součástí prováděcí dokumentace je také počet hmoždinek v ploše, v okrajových částech a způsob montáže. Hmoždinky je možné osazovat až po zatvrdnutí lepicí hmoty (1-3dny). Způsob upevnění hmoždinek se dělí na povrchovou montáž (talíř v lícuje s izolantem) a zápustnou montáž (hmoždinka zapuštěna do izolantu a uzavřena zátkou ze stejného materiálu jako izolační desky). Pro montáž izolačních desek z kolmého vlákna nebo pro zápustnou montáž do minerálních desek se používají speciální k tomu určené přídavné talíře na rozložení přítlaku na izolant. Rozpěrná část hmoždinky musí být vždy aktivována ve zdivu ve správné délce a způsobem stanoveným výrobcem hmoždinky (zatlučením, zašroubováním). Pevnost usazení musí být kontrolována. Montáž musí provádět proškolení pracovníci k tomu určenými funkčními pomůckami. Navrhování a použití hmoždinek je dáno ČSN 73 2902. Více informací, technické listy, obrázky a videa naleznete u jednotlivých výrobků

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska