Dilatační lišty

Dilatační lišty slouží pro kompenzaci pohybu zateplovacího systému (ETICS) jehož důsledkem mohou být praskliny v oblasti napojení budov nebo přístavků, napojení dalšího zateplení, ve velkých souvislých plochách, při napojení materiálově různých izolačních desek apod. Úkolem dilatačních lišt je také dlouhodobá ochrana systému před vnikáním dešťové vody do souvrství dilatační spárou, proto věnujte zvýšenou pozornost kvalitě tohoto výrobku z hlediska použitého materiálu i jeho konstrukce. Lišta je vystavena soustavnému pohybu a v místě funkčního napojení také osvitu slunečním světlem, který může způsobit u levných nekvalitních materiálů degradaci UV zářením. To může mít za následek poškození a separaci hydroizolační středové manžety od nosného profilu a tím i zatékání do souvrství zateplení. Tento stav je obtížně zjistitelný a ještě hůře opravitelný, může vést nejen ke snížení izolačních vlastností mokrého izolantu, ale i k celkového kolapsu souvrství v okolí takto ošetřené spáry. Dilatační lišty se vkládají do tmele s minimálním překrytím tkanin 100 mm, vždy však až k hraně profilu tak, aby mezi profilem a dvojitým překrytím nevznikala zeslabená vrstva. Společnost HPI nabízí profily stěnové, rohové i horizontální z UV stabilizovaného PVC s funkční částí z měkčeného UV stabilizovaného PVC napojeného k nosným profilům koextruzí. Některé typy dilatačních lišt je možné doplnit pro zvýšení odolnosti krycím profilem.

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska