Střešní vpusti

Střešní vpusti neboli vtoky slouží k odvodnění plochých střech. Vpusti musí být umístěny na nejnižším místě přilehlé odvodňované plochy. Dvě vpusti je minimální počet na jedné střeše, v případě odvodnění malé plochy jedním vtokem je nutné zabezpečit střechu přepadem, boční vpustí. Boční atiková vpust je vhodná jako bezpečnostní prvek (pojistný přepad) u všech plochých střech. Výběr vhodného způsobu odvodnění a varianty vpustí vyplývá z konstrukce ploché střechy, sklonu, velikosti odvodňované plochy a typu hydroizolace a je dán příslušnými normami. Pro vlastní montáž vpusti je důležité respektovat typ hydroizolace a dle toho vybrat vpust z materiálu, který je k tomu určen. Vpust musí být pevně ukotvena a precizně napojena na hydroizolační vrstvu. U měkkých vpustí může deformace vlivem špatné montáže způsobit snížení kapacity odvodnění. Každá vpust musí být vybavena vhodným zachycovačem splavených nečistot a pravidelně, nejlépe dvakrát ročně, čištěna.

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska