Lišty na zpevnění rohů

Rohové lišty s tkaninou, nazývané také kombilišty, jsou jedním ze základních prvků každého kontaktního zateplovacího systému (ETICS). Lišty slouží ke zpevnění - zvýšení mechanické odolnosti všech rohů zateplených budov (nároží, ostění) a také k zajištění rovinnosti rohů a hran. Osazují se do stěrkové hmoty před vyztužením v ploše. Ta musí být nanesena v dostatečné tloušťce a šířce tak, aby se do ní dala lišta uložit včetně síťoviny. V této fázi se v oblasti rohů oken a dveří provádí i diagonální vyztužení samostatným pásem skelné tkaniny o rozměrech 300 x 200 mm pod úhlem 45°. Nanášení výztužné vrstvy na izolant v ploše a její armování skelnou tkaninou se provádí až po usazení všech lišt. Veškerá napojení lišt (s okenní lištou, s okapnicí, mezi sebou, s tkaninou v ploše ploše) musí být s minimálním přesahem 100 mm. Lišty pro zpevnění rohů se vyrábějí v kombinaci hliník/tkanina nebo PVC/tkanina. Hliníkové lišty se sice o něco lépe zabudovávají do stěrkové hmoty avšak z hlediska pevnosti a životnosti doporučujeme lišty z kvalitního PVC v kombinaci s kvalitní skelnou síťovinou o hmotnosti minimálně 145g/m².

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska