Komprimační (expanzní) pásky

Komprimační, nebo také expanzní pásky, jsou impregnované jednostranně lepící těsnící pásky z polzyureatanu, se strukturou otevřených buněk. Jsou určeny pro rychlé, kvalitní utěsnění připojovací spáry oken a dveří. Díky široké rozměrové řadě (2 - 40mm), jsou tyto pásky využívány ve stavebních detailech, kde je kladen důraz na vodotěsnost, zároveň na paropropustnost a pásky zároveň výborně tepelně izolují. Na rozdíl od tmelů, můžeme tyto pásky aplikovat i v teplotách pod nulou. Pásky by měly být používány do vertikálních spár, u okenních a dveřních jednotek samozřejmě i v nadpražní části, zde není riziko, že by byla voda dlouhodobě ve styku s páskou. Rozměr komprimační pásky musí odpovídat stavební spáře, to znamená, že například komprimační páska 3-7mm by měla být použita ve spáře 3-7mm, kde bude 100% těsná vůči vodě. Komprimační pásky se žádným způsobem neupravují (nátěr, přetmelení, apod.).

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska