Geotextilie a drenážní rohože

Netkané geotextilie geoNetex® jsou vyráběny z polypropylenových a polyesterových vláken technologií vpichování. Pro zlepšení mechanicko-fyzikálních parametrů jsou některé typy zpevněny kalandrováním (sežehlený povrch). Díky kvalitní vstupní surovině a dlouhodobým zpracovatelským zkušenostem nabízejí geotextilie geoNetex širokou volbu při realizacích různých druhů staveb, kde plní funkci zejména filtrační, separační a ochrannou. Geotextilie geoNetex® odolávají působení mikroorganismů, plísní a hub. Jsou odolné proti celé řadě chemikálií. Geotextilie geoNetex® nemají negativní vliv na životní prostředí, jsou zdravotně nezávadné, neobsahují těžké kovy ani jiné škodlivé látky. Vyznačují se dlouhodobou životností, výbornými mechanickými a hydraulickými vlastnostmi. Závody vyrábějící netkané geotextilie geoNetex® splňují normu ISO 9001.

Drenážní rohože PETEXDREN® jsou plošné výrobky tvořené 3D strukturou z všesměrně orientovaných polyetylenových vláken. Jsou charakteristické vysokou propustností vody jak kolmo k rovině výrobku, tak v jeho rovině. Výhodou oproti zrnitým drenážním materiálům je jejich nízká hmotnost a z toho vyplývající snadná manipulovatelnost a rychlá jednoduchá pokládka. Aplikační uplatnění naleznou v pozemním stavitelství (stavby pro bydlení, občanské a průmyslové stavby), dopravním stavitelství (tunely, opěrné zdi, silniční a železniční stavby), ekologických stavbách (skládky, nádrže, jímky, záchytné vany) i sportu (hřiště, víceúčelové sportovní plochy). Ve stavbách výrobky plní zejména drenážní, ale také separační a filtrační funkci.

Aktivní filtry

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska